Author Archive

Czyszczenie ziarna cz. 3

Silny prąd wiatru, wytwarzany w wialniach, działa na strumień zboża, cienką warstwą z kosza uchodzącego, oddziela plewy, zgoniny, oraz ziarna najlżejsze. Plewy oddzielają się działaniem wiatru, zgoniny zaś, zawierające często kłosy, jeszcze niewymłócone, usuwają się za pomocą

Czyszczenie ziarna cz. 2

Po każdym przeprowadzeniu pióra, muszą zboże grabiami przerabiać dopóty, dopóki jeszcze trafiają się znaczniejsze ilości kłosów. Następnie zsypują zboże na jedną kupę i wieją, co się odbywa przez rzucanie szuflą pod wiatr zboża z plewami; dorodne ziarno,

Czyszczenie ziarna cz. 1

Najprostszy, z dawien dawna stosowany, empiryczny sposób uszlachetniania polega na tym, że z dwóch łanów zboża przeznaczamy do siewu ten łan, który najmniej zachwaszczony, ma kłosy pełniejsze i odznacza się najjednostajniejszym wzrostem roślin. Po zbiorze, uskutecznionym we