Czyszczenie ziarna cz. 10

Wadę sit płaskich stanowi częste zatykanie otworów: oczyszczanie sortowników płaskich dawnej konstrukcji zabierało wiele czasu, obecnie ulepszone sortowniki zaopatrywane są w automatyczne przyrządy do czyszczenia, które usuwają w zupełności zaznaczoną przez nas niedogodność. Sortowniki cylindryczne mają wielkie sito, formy cylindrycznej, obracające się z wolna dookoła nieznacznie pochylonej osi, po wewnętrznej powierzchni którego przesuwa się zboże.

Cylinder sortujący składa się z trzech gatunków tkaniny drucianej. Początek jej tworzy tkanina o oczach wąskich, podłużnych, przez którą przechodzą kostrzewa, stokłosa i chude ziarna zboża, dalszy ciąg stanowi siatka o oczach kwadratowych, służąca do odciągania kąkolu, w końcu zaś tkanina o wielkich otworach przepuszcza ziarno celne, a zatrzymuje kamyki, kłosy itp. Arfa taka działa szybko i z korzyścią bywa używaną do oddzielania rzepaku od strączyn.

O wiele dokładniej działają sortowniki, zwinięte spiralnie z drutu stalowego, stosowane zwykle w młocarniach parowych, niekiedy jednak osadzone oddzielnie na drewnianych stalugach i użyte jako oddzielne narzędzia, oddają wielkie usługi w gospodarstwach, produkujących wyborowe ziarna na sprzedaż do siewu.