Czyszczenie ziarna cz. 12

Trieury są to cylindry, zwinięte z blachy, zaopatrzone na wewnętrznej powierzchni w zagłębienia, dołeczki, kształtu półkulistego lub jajowatego, w które, przy przesuwaniu się zboża wewnątrz cylindra, pochyło ustawionego, wpadają ziarna. Ziarna kuliste lub połówki przetrąconych ziaren zbożowych mieszczą się w zagłębieniach wygodnie, podługowate zaś ziarna zbożowe tylko częścią swej długości w nich pomieścić się mogą, wystają więc końcami na zewnątrz dołeczków. W środku trieura znajduje się korytko, prawie dotykające swym brzegiem do wewnętrznej powierzchni cylindra; przy obrocie trieura znajdujące się w dołeczkach ziarna zostają wraz z niemi uniesione w górę, przy czym ziarna podługowate, wystające z dołków, obijają się o brzeg korytka lub o specjalny ocieracz i spadają na powrót na spód cylindra, ziarnka zaś kuliste wysypują się dopiero wtedy, gdy dołeczek, w którym się mieściły, zwróci się otworem ku dołowi i wtedy to wysypując się. wpadają w korytko, z którego wydala je obracająca się w nim ślimacznica. W ten tylko sposób wydalić się dają dokładnie z pomiędzy ziaren podługowatych ziarna kształtu kulistego.