Czyszczenie ziarna cz. 13

Trieury zaopatrują często w sita sortujące i wentylatory czyli małe młynki. Z trieurów konstrukcji francuziej wyróżniają się dokładnością wykonywanej roboty trieury Lhuillier’a i Pernollet’a, z trieurów konstrukcji niemieckiej trieury wyrobu fabryki Mayer a i Sp. w Kalk, Heid’a itd.

W handlu istnieje bardzo znaczna ilość różnych innych systemów, służących do rozdzielania mieszanek zbożowych na poszczególne gatunki, do czyszczenia nasion buraczanych, mieszanek koniczyn z trawami itd., których opisywanie zajęłoby tu zbyt wiele miejsca.

Ponieważ przy młócce ości, wąsy i pochewki nasienne nie zawsze dokładnie oddzielić się dają, przeto młocarnie kombinowane zwykle bywają zaopatrzone w przyrząd do wycierania ziarn z plewki i odkruszania ości od jęczmienia, zwany bukownikiem lub kłosownikiem. Fabryki budują oddzielne narzędzia dla użytku tych, co posługują się młocarniami zwykłymi, nie kombinowanemu.

Kłosownik pracuje za pomocą tępych noży, osadzonych spiralnie na wale, obracającym się w środku cylindra, wewnątrz żłobkowanego. Noże przy obrocie wywierają nacisk na ziarno, które trąc się Wzajem o siebie i o żłobkowaną powierzchnię cylindra, pozbywa się ości i plewek i w końcu, popychane nożami, Wydostaje się z cylindra.