Czyszczenie ziarna cz. 14

Wiadomo, że za owies, przepuszczony przez kłosownik, można uzyskać Wyższą cenę. Rzecz prosta, że ziarno z pod kłosownika powinno jeszcze raz być przemłynkowane.

Jeżeli różnica w  ciężkości gatunkowej ziaren jest niewielka, jak np. między ziarnem zdrowym a porosłym lub zaśnieconym, to oddzielenie ziaren takich na młynku jest rzeczą bardzo trudną i należy się uciec do pomocy narzędzia, zwanego cribleurem czyli podsiewaczem systemu Josse’go lub Hignewa, zbudowanym na tej zasadzie, że mieszanina ziaren o różnym ciężarze gatunkowym, na powierzchni łagodnie pochyłej, wprawionej w ruch kołyszący się, układa się warstwami w ten sposób, że ziarna absolutnie najcięższe zbierają się na samym spodzie, najlżejsze zaś na wierzchu, przy czym ziarno ciężkie posuwa się ku dołowi pochylonej powierzchni, lekkie zaś idzie ku górze.

Im Większą jest różnica między długością a grubością ziarna, im powłoka nasienna bardziej szorstka, tern działanie to odbywa się energiczniej.