Czyszczenie ziarna cz. 4

Ziarno, tym sposobem przewiane, spada na arfy w drugiej ramie umieszczone, gdzie ostatecznie rozgatunkowane zostaje.

Arf w ramię tej umieszcza się aż do trzech, a to stosownie do dołączonej instrukcji; wszystkich zaś arf dodawanych jest do każdej wialni sztuk 12, tym sposobem zakładając odpowiednie arfy, otrzymujemy machinę, do czyszczenia wszelkiego rodzaju ziarna przydatną.

Wialnia Bostońska czyli Amerykańska odznacza się taniością i małym zużywaniem siły poruszającej. Zboże wsypane w kosz spada na arfy, z których dwie lub trzy poziomo, czwarta zaś pochyło ku tyłowi w jednej osadzone ramie, jednocześnie odbierają ruch od korbki, osadzonej na wale. Ponieważ długość korby na trzy różne wymiary zmienianą być może, przeto i wstrząśnienia rafek, w miarę potrzeby, zmniejszone lub zwiększone być mogą.

Wialnia J. Bakera, dziś może najwięcej u nas rozpowszechniona, posiada 2 kosze na zmianę, wskutek czego, po wyjęciu arf, może być z łatwością zmienioną na młynek do czyszczenia zboża samym tylko wiatrem. Pomimo tych zmian, utworzony tym sposobem młynek zadanie swoje spełnia nie bardzo dokładnie, przestrzeń bowiem od kosza aż do punktu, w którym prąd wiatru na zboże działać przestaje, jest za krótką, aby działanie wiatru był w stanie odwiać wszystkie ziarna lżejsze.