Czyszczenie ziarna cz. 8

Tuż po nad bębnem, przed wylotem kosza, obraca się w stronę przeciwną drugi mniejszy walec. Ziarno, przechodząc między tymi dwoma walcami, działaniem siły odśrodkowej zostaje odrzucone daleko przed machinę, przy czym ziarna najcięższe spadają najdalej, lżejsze zaś bliżej machiny i układają się w stosunku ściśle zależnym od ciężaru gatunkowego, jaki posiadają.

Rozstawiwszy w stosownych odległościach przegródki drewniane lub skrzynki, każdy gatunek oddzielnie zebrać można. Nadmienić wypada, że ruch korby powinien być bardzo równy i wynosić 45 obrotów na minutę. W ciągu 10-cio godzinnej pracy przepuścić można około 160 hektolitrów zboża.

Ziarno wywiane i przemłynkowane zawierać jeszcze w sobie może zanieczyszczenia, nie dające się oddzielić za pomocą wialni i młynka, a mianowicie pozostać w nich mogą ziarna chwastów, równego z ziarnem zboża ciężaru gatunkowego, lecz mniejszej objętości. Przepuszczenie w tym razie zboża przez odpowiednie sita lub arfy, stawia nas w możności oczyszczenia takowego.