Esparceta i przelot

Esparceta rośnie dobrze na rolach suchych w wapno zasobnych, udaje się często tam, gdzie koniczyna i lucerna już rosnąć nie chcą. Lubi położenie słoneczne i ciepłe, podmokłego gruntu nie znosi. Daje jeden pokos doskonałej paszy i dobre pastwisko do jesieni, a trwa kilka do 10 lat. Wzbogaca przy tym rolę w azot, ma bowiem korzenie silne i głębokie, obsadzone licznymi wielkimi brodawkami korzeniowymi.

Zasiewa się ją jak najwcześniej z wiosną, na roli wcześniej w jesieni przygotowanej i zasilonej kainitem i tomasyną. Wsiewa się w jęczmień albo w owies i zawłóczy razem, po czym należy zwałkować. Nasienia obłuskanego wychodzi na ha 80 kg., nieobłuskanego 200 kg. Pewniej zawsze siać nasienie obłuskane, gdyż w łuskach dużo jest nasion pustych.

Esparceta kwitnie pięknie, różowo, kwiaty ma ułożone w kłosach, na długich ogonkach. Zbioru siana należy dokonać w pełnym kwiecie. Sposobami takimi jak przy koniczynie. Suszy się łatwo. Esparceta nadaje się do zasiewu w mieszankach z trawami na glebach w wapno bogatych, na 2 do 3 letni użytek. Plon siana z jednego pokosu wynosi około 40 kubików z ha. Przy uprawie w mieszankach otrzymuje się plony znacznie wyższe. Na nasienie zostawia się esparcetę starszą, 3 letnią. Dojrzewa w sierpniu, po czym się ją zbiera i suszy na ostwiach, nie wiele przewracając. Ze 100 kg. nasienia w łupinach otrzymuje się przez wycieranie na bukowniku około 40 do 45 kg. nasienia czystego.

Przelot jest rośliną wieloletnią, nie wyrasta wysoko, lecz krzewi się gęsto przy ziemi. Kwitnie w główkach żółto z kwiatkami osadzonymi w kielichach białawo-włochatych. Nadaje się na pola piaszczyste i marglowato-glinkowate, suche i niegłębokie tam, gdzie koniczyna już słaby plon daje.

Przelot sieje się w jarym zbożu albo w oziminie, jak najwcześniej na wiosnę. W pierwszym roku nie użytkuje się, dopiero w drugim daje 1 pokos lub pastwisko. Po skoszeniu w czasie kwitnienia, daje przelot dobre pastwisko dla owiec. Bydło świeżego przelotu nie je chętnie, bo zawiera w sobie trochę goryczy, owce natomiast jedzą go chciwie. Najczęściej zasiewa się przelot w mieszance z trawami na pastwisko wieloletnie. Wysiewa się ziarna obłuskanego około 25 kg. na ha. Siano z przelotu jest wyśmienite.

Nostrzyk biały. Jest to roślina wieloletnia, zapuszcza bardzo głęboko silne korzenie i nadaje się na jałowe, suche grunta, odłogi, stare żwirowiska nadrzeczne. Daje się kosić 3 – 4 razy w roku. Dla owiec jest paszą dobrą, dla krów się nie nadaje, jak tylko w domieszce, gdyż ma nadzwyczaj silny zapach, do którego krowy trzeba dopiero przyzwyczajać. Wsiewa się na wiosnę w owies albo po sprzęcie w ściernisko przeorane. Można go też siać bez rośliny ochronnej. Podsiew wiosenny (wsiewka) może być w jesieni przyorany na zielony pognój. Na ten cel nadają się jednak szczególnie dwuletnie kultury, dające znaczną masę zieloną w suchych położeniach. Wysiewa się do 35 kg. nasienia na ha.