Rośliny przemysłowe Archive

Wierzba koszykarska

Znany powszechnie krzew pokrywający brzegi naszych rzek i potoków, wierzba czyli wiklina koszykarska przy należytej uprawie staje się rośliną handlową i zapewnia wysokie dochody. Pręcie wiklinowe są materiałem coraz więcej cenionym. Wiklina koszykarska nadaje się do uprawy

Tytoń

Jest to roślina roczna uprawiana w różnych odmianach na liście do palenia. Tytoń uprawiają u nas tylko w cieplejszych okolicach Polski, nie znosi bowiem najmniejszego przymrozku. Potrzebuje do rozwoju zależnie od roku i odmiany 12 – 20

Chmiel

Chmiel jest rośliną wieloletnią, raz zasadzony daje plony przez lat 15 – 20 i więcej. Uprawia się nie w zmianowaniu, lecz w osobnych chmielnikach. Chmiel rośnie u nas dziko po rozmaitych zaroślach nadrzecznych i gajach. Rośliny są

Kminek

Kminek uprawia się na nasienie używane na znaną przyprawę do pieczenia oraz wódek. Jest to roślina dwuletnia z rodziny baldaszkowych rosnąca u nas.dziko po łąkach w cieplejszych okolicach kraju. Łodygę ma do 1,2 m. wysoką, szczupło ulistnioną,

Mak

Mak siewny jest rośliną roczną uprawianą na nasienie, z którego otrzymuje się olej, używany na różne przyprawy i do celów przemysłowych. Siewanych są dwa rodzaje maku: ślepy czyli głuchy („ślepuch”), o główkach zamkniętych i otwarty „patroch” albo

Konopie

Jest to roślina roczna uprawiana jak len na włókno i siemię. W przeciwieństwie do lnu przenosi okolice ciepłe i suche i w takich też bywa najwięcej uprawianą. Potrzebuje do rozwoju około 15 tygodni. Konopie nadają się najlepiej

Len

Len siewny jest rośliną roczną, uprawianą dla włókna i nasienia. Zależnie od pochodzenia rozróżniamy: len zwykły krajowy, len z wybrzeży morza Bałtyckiego tj. ryski i parnawski, len holenderski, śląski i czeski. U nas dobrze się udają lny

Rzepak

Rzepak ozimy udaje się na glebach głębokich, żyznych, glinkowatych, przepuszczalnych, czynnych i wymaga bardzo dobrej uprawy. Nie daje plonów pewnych, czasem w zimie przepada, w lecie zaś niszczą go rozliczne szkodniki. Rzepak jest jednak znakomitym przedplonem pod

Uprawa roślin przemysłowych

Pod tą nazwą rozumiemy liczne rośliny uprawne, które nie dają paszy ani materiałów spożywczych, a służą głównie jako produkt surowy do dalszej przeróbki przemysłowej na olej, włókno i ciała wonne czyli aromatyczne. Przeróbki tej dokonuje się bądź