Sady Archive

Zasilanie drzew owocowych nawozami

Drzewa owocowe, tak jak zresztą wszystkie inne rośliny, w miarę powiększania swej masy i wydawania owoców wyczerpują coraz bardziej glebę z pierwiastków składających się na budowę drewna, kory, liści i owoców. Jeżeli zabranych przez drzewo z gruntu

Uprawa gleby pod drzewami

Należyta uprawa gleby pod drzewami ma nader doniosły wpływ na zdrowy i silny rozwój drzewa i owoców. Przez stałe, coroczne poruszanie do pewnej głębokości gruntu, zmieniamy jego strukturę, ze zwięzłej i jednolitej, na luźną lub gruzełkowatą, gdy

Uprawa i nawożenie gleby w sadach

Żadne z kultur roślin użytkowych uprawianych u nas nie są ignorowane i zaniedbane pod względem zasilania i uprawy gleby, jak kultury drzew owocowych. Nawet łąki i lasy w mniejszym pozostają zapomnieniu. Każdy z rolników wie o tym

Uzupełnianie sadów młodymi drzewami

Zasadniczo rzecz biorąc, sadów starszych ponad 10 – 18 lat nie powinno się już uzupełniać, dosadzane bowiem drzewa znalazłyby się w warunkach tak niekorzystnych dla siebie, że mimo najstaranniejszej hodowli nie osiągnęłyby nigdy takiego rozwoju, jakim się

Ratowanie drzew wypróchniałych

Próchnienie wewnątrz pni, tak często u naszych drzew owocowych spotykane, odbywające się pod wpływem czynników atmosferycznych i pracy drobnoustrojów, jest wynikiem złego prowadzenia drzew, a szczególniej nieumiejętnego odcinania gałęzi i konarów. Wskutek tego drzewa nieraz stosunkowo jeszcze

Leczenie zniszczonych drzew

Drzewa owocowe, szczególnie w młodszym wieku, o ile nie są zabezpieczone dobrym ogrodzeniem lub nie owijane na zimę, bywają ogryzane z kory przez zające, myszy i sarny. Rany powstałe z ogryzienia powodują przerwanie dopływu do gałęzi pokarmów

Prostowanie drzew pochyłych

Bardzo często spotykamy w sadach szczególnie w miejscowościach wystawionych na silne wiatry, pewną ilość drzew, wskutek niedostatecznej ochrony przed wiatrami, w mniejszym lub większym stopniu pochylonych. Taki stan drzew posiada ujemny wpływ – zależnie od stopnia pochylenia

Ratowanie drzew posadzonych zbyt głęboko

Jedną z najważniejszych wad w zakładaniu naszych sadów jest za głębokie sadzenie drzewek. Około 50% drzew owocowych u nas jest pod tym względem źle posadzonych, a błąd ten mści się następnie na dalszym rozwoju i całym życiu