Mieszanki traw z koniczynami

Gdzie koniczyna sama nie bywa dość zwarta lub słabiej rośnie, otrzymuje się więcej paszy zielonej i siana z zasiewu mieszanek koniczyny z trawami. Do mieszanek takich nadają się wszystkie opisane koniczyny wieloletnie, więc czerwona, szwedzka, biała, dalej lucerna siewna i chmielowa, esparceta, przelot. Z traw zaś liczne gatunki wysoko rosnące i dające dobrą paszę jak rajgras włoski, francuski i angielski, tymotka, trawa kupkowa.

Rajgras włoski jest jedną z najlepszych traw do takich mieszanek; rośnie bujnie i wysoko, silnie się krzewi. Daje miękką i soczystą paszę, jeśli skoszony przed okwitnieniem. Wymaga gleby żyznej przepuszczalnej, w dobrej kulturze odrasta dobrze, dając łatwo 3 pokosy, nie trwa jednak długo i już w drugim roku użytkowania ginie, a w mroźne zimy niekiedy wymarza. Nadaje się do mieszanki z koniczyną czerwoną na jednoroczne użytkowanie. Samej trawy wysiewa się około 35 do 50 kg. na ha. W koniczynie do nieco mniejszego wysiewu koniczyny dodać należy 7 do 12 kg. rajgrasu. Mieszankę taką należy kosić wcześnie, nie czekając okwitnienia koniczyny, gdyż rajgras włoski rychło się kłosi a potem twardnieje.

Osobną odmianą rajgrasu włoskiego jest rajgras roczny holenderski. Rośnie szybko i nadaje się do podsiewu przepadłych koniczyn i na plon ochronny mieszanek traw. Siany z wiosną daje pokos w czerwcu.

Rajgras angielski czyli Życica trwała jest trawą niższą, bardzo trwałą, odrasta tym lepiej im częściej koszony lub spasany, dlatego nadaje się przede wszystkim na sztuczne czasowe i na trwałe pastwiska. Pozostawiony do wykłoszenia się, staje się mniej zwarty i gorzej odrasta. Wymaga gleby żyznej i zasobnej w wilgoć. Wysiew samej trawy około 42 kg. na. W mieszance z koniczyną białą, szwedzką i czerwoną około 10 – 15 kg. na ha. Na krótkotrwałe użytkowanie mniej jest odpowiedni.

Trawa kupkowa (kupkówka) rośnie kępiasto i wysoko, jest trawą trwałą. Najlepiej rozwija się na glebach głębokich zasobnych w wapno. Nadaje się jako dodatek z rajgrasem włoskim i angielskim, do esparcety i lucerny, na kilkoletnie użytkowanie paszy koszonej i do spasania. Odrasta wcześnie z wiosną, szybko twardnieje, to też szybko ją trzeba kosić. Wysiew samej trawy wynosi około 26 – 30 kg. na ha.

Owsik wysoki czyli rajgras francuski jest jedną z najwyższych traw; rośnie kępiasto, pędzi wcześnie z wiosną, daje znaczną ilość paszy na glebach żyznych i nawadnianych, zasobnych w wapno. Wysiewa się w czystym posiewie około 65 kg. na ha, nadaje się do mieszanek z koniczyną, lucerną i esparcetą na kilkoletnie koszone łąki.

Tymotka czyli Brzanka łąkowa jest doskonałą trawą na wszystkie zwięzłe grunty, nawet nieprzepuszczalne, podmokłe i na torfiaste. Wyrasta wysoko i daje dobrą, dość późną paszę, po okwitnieniu wnet twardnieje. Dobra do mieszanek z koniczyną czerwoną na grunty zwięzłe, a ze szwedzką na podmokłe. Zasiewa się na ha 16 kg.

Ułożenie stosownej mieszanki nasion na paszę zieloną lub siano musi polegać na dobrej znajomości gleby i roślinności danej okolicy oraz na doświadczeniu miejscowym. W mieszance krótkotrwałej na rok do 2 lat, daje się przewagę koniczynie czerwonej. W mieszankach na kilkoletnie użytkowanie zasiewa się więcej traw, które w 3-cim i 4-tym roku dają główny pożytek, jak np. kupkówka, owsik wysoki, kostrzewa, obok pewnej ilości traw krótkotrwałych, ale dających już w pierwszym roku użytkowania dobry pokos, jak np. rajgras angielski lub włoski.

Jeśli sztuczna łąka ma dawać paszę kośną wybiera się przeważnie rośliny wysokie. Jeśli ma dać prócz tego i pastwisko, mieszanka musi się składać z roślin dobrze zadarniających i szybko odrastających po wypasieniu (rajgras angielski, koniczyna biała).

Przy obliczeniu potrzebnej ilości nasienia powinno się brać pewien stosunek roślinności jaki chcemy utrzymać w paszy i w stosunku do pełnego wysiewu oblicza się odpowiednią ilość nasienia każdej rośliny osobno. Oprócz tego należy dać jeszcze pewną odsetkę nadwyżki, aby otrzymać należyte zwarcie, ponieważ w mieszanym posiewie więcej roślin zmieści się na tej samej powierzchni, niż w posiewie czystym.