Chmiel

Chmiel jest rośliną wieloletnią, raz zasadzony daje plony przez lat 15 – 20 i więcej. Uprawia się nie w zmianowaniu, lecz w osobnych chmielnikach. Chmiel rośnie u nas dziko po rozmaitych zaroślach nadrzecznych i gajach. Rośliny są

Kminek

Kminek uprawia się na nasienie używane na znaną przyprawę do pieczenia oraz wódek. Jest to roślina dwuletnia z rodziny baldaszkowych rosnąca u nas.dziko po łąkach w cieplejszych okolicach kraju. Łodygę ma do 1,2 m. wysoką, szczupło ulistnioną,

Mak

Mak siewny jest rośliną roczną uprawianą na nasienie, z którego otrzymuje się olej, używany na różne przyprawy i do celów przemysłowych. Siewanych są dwa rodzaje maku: ślepy czyli głuchy („ślepuch”), o główkach zamkniętych i otwarty „patroch” albo

Konopie

Jest to roślina roczna uprawiana jak len na włókno i siemię. W przeciwieństwie do lnu przenosi okolice ciepłe i suche i w takich też bywa najwięcej uprawianą. Potrzebuje do rozwoju około 15 tygodni. Konopie nadają się najlepiej

Len

Len siewny jest rośliną roczną, uprawianą dla włókna i nasienia. Zależnie od pochodzenia rozróżniamy: len zwykły krajowy, len z wybrzeży morza Bałtyckiego tj. ryski i parnawski, len holenderski, śląski i czeski. U nas dobrze się udają lny

Rzepak

Rzepak ozimy udaje się na glebach głębokich, żyznych, glinkowatych, przepuszczalnych, czynnych i wymaga bardzo dobrej uprawy. Nie daje plonów pewnych, czasem w zimie przepada, w lecie zaś niszczą go rozliczne szkodniki. Rzepak jest jednak znakomitym przedplonem pod

Uprawa roślin przemysłowych

Pod tą nazwą rozumiemy liczne rośliny uprawne, które nie dają paszy ani materiałów spożywczych, a służą głównie jako produkt surowy do dalszej przeróbki przemysłowej na olej, włókno i ciała wonne czyli aromatyczne. Przeróbki tej dokonuje się bądź

Mieszanki traw z koniczynami

Gdzie koniczyna sama nie bywa dość zwarta lub słabiej rośnie, otrzymuje się więcej paszy zielonej i siana z zasiewu mieszanek koniczyny z trawami. Do mieszanek takich nadają się wszystkie opisane koniczyny wieloletnie, więc czerwona, szwedzka, biała, dalej

Szporek i gorczyca

Z roślin nie motylkowych uprawiane bywają na paszę żyto świętojańskie, koński ząb, ber, gryka, kapusta, brukiew itp. Oprócz tych zasługują jeszcze na uwagę, dla swego szybkiego rozwoju, szporek i gorczyca. Szporek jest rośliną drobną na pozór nikłą

Seradela

Seradela jest rośliną roczną. Daje dobrą paszę ścierniskową i służy na zielony nawóz. Udaje się najlepiej na glebie piaszczystej, głębszej, lecz zasobnej w wilgoć; suszy nie znosi. Zasiana wcześnie w wilgotną ziemię daje znaczną ilość masy roślinnej.