Bobik

Bobik udaje się najlepiej w klimacie miernie wilgotnym i łagodnym, na glebach zwięzłych, gliniastych, głębokich i nie podmokłych. Stanowisko w zmianowaniu może być bardzo rozmaite; zwykle następuje po kłosowych (po owsie) w świeżym nawozie, zastępuje zatem w

Groch

Groch udaje się najlepiej w okolicach o łagodnym, niezbyt suchym klimacie. Pod względem gleby jest dosyć wybredny; najlepiej odpowiadają mu glinki lżejsze, zasobne w wapno (rumosze, borowiny, rędziny lepsze, niektóre glinki napływowe, czarnoziemy na marglowym podłożu). Na

Uprawa roślin strączkowych

Rośliny strączkowe podobnie jak zboża uprawiane są na ziarno, oprócz tego wiele z nich daje w stanie zielonym cenioną paszę. Ziarna roślin strączkowych zawierają więcej ciał białkowatych niż zboża (22 do 36 części na 100), a oprócz

Utrwalanie piasków i wydm

Utrwalanie piasków i wydm polega na pokryciu ich taką roślinnością, która wiąże zbyt luźną glebę; nadaje się do tego z drzew sosna i akacja, z krzewów żarnowiec, z traw wydmuchrzyca piaskowa i mietlica rozłogowa. Aby jednak wydmę

Nawadnianie

Nawadnianie ma na celu zaopatrzyć roślinność uprawną lub łąkową w dostatek wody i pożywienia w niej rozpuszczalnego. W gorących krajach nawadnianie ma większe znaczenie dla dostarczenia samej wody. W nas nawadniamy najczęściej, ażeby rozpuszczonymi w wodzie pożywnymi

Drenowanie

Drenowanie polega na osuszaniu ziemi przy pomocy kanalików podziemnych, krytych, ułożonych z tzw. sączków tj. rurek. Aby pole dobrze zdrenować, trzeba najpierw wykonać dokładny plan techniczny i pomierzyć pochyłości pól (plan niwelacyjny). Następnie przez zbadanie gleby i

Osuszanie rowami otwartymi

Osuszanie rowami otwartymi stosujemy tam, gdzie chodzi o odprowadzenie szybko wielkich ilości wody, a więc na bardzo podmokłych gruntach, moczarach i torfowiskach, albo też na takich przestrzeniach, na których rowy nie przeszkadzają zbytecznie przy oprawie, np. na

Osuszanie pola

Melioracjami, czyli ulepszeniami rolniczymi nazywamy takie roboty, które raz wykonane oddziaływają przez wiele lat. Czynności te mają na celu: – uregulowanie wilgoci w glebie przez osuszenie lub nawadnianie, – ustalenie gleby np. na wydmach i pisakach lotnych,

Czyszczenie ziarna cz. 15

Podsiewacz Hignett’a składa się z ramy trójkątnej, utwierdzonej nieco pochyło na postumencie, za pomocą trzech sprężyn pionowych drewnianych, tak, iż pochwyciwszy ręką za krawędź ramy, z łatwością w jedną i w drugą stronę poruszaną być może. Zboże

Czyszczenie ziarna cz. 14

Wiadomo, że za owies, przepuszczony przez kłosownik, można uzyskać Wyższą cenę. Rzecz prosta, że ziarno z pod kłosownika powinno jeszcze raz być przemłynkowane. Jeżeli różnica w  ciężkości gatunkowej ziaren jest niewielka, jak np. między ziarnem zdrowym a