Uprawa roślin okopowych

Okopowymi nazywamy te rośliny, które wymagają w czasie wzrostu obrabiania czyli „okopywania”. Uprawiamy je zwykle nie na ziarno, lecz dla ich mięsistych bulw lub korzeni dających się zużytkować na pokarm, na paszę lub w przemyśle rolniczym. Te bulwy i mięsiste korzenie roślin okopowych rozwijają się w ziemi tym lepiej i tym obficiej, im gleba jest więcej pulchna w ciągu całego ich wzrostu. Częste więc spulchnianie gleby, a u niektórych także obsypywanie pulchną ziemią w grobelki lub kopce, jest warunkiem ich urodzaju. Dla łatwiejszego wykonania tych robót uprawiamy rośliny okopowe rzędowo a glebę między rzędami czyścimy pilnie z chwastów i spulchniamy, skoro tylko się zaskorupi. Rośliny okopowe mają wskutek tego obrabiania wielkie znaczenie w gospodarstwie, zastępują bowiem częściowo działanie dobrze uprawnego ugoru czarnego, pozostawiają po zbiorze rolę pulchną i czystą, są wybornym przedplonem pod inne rośliny np. pod kłosowe jare, pod strączkowe i pastewne. Ponadto rośliny okopowe wymagają głębokiej uprawy i obfitego nawożenia, znoszą dobrze nawet pewien nadmiar nawozu i pozostawiają wtedy rolę – w dobrej sile nawozowej. Pomimo znacznej potrzeby składników nawozowych, rośliny okopowe nie powodują większego zubożenia ziemi w gospodarstwie, jeżeli się  je zużywa u siebie na paszę lub też przerabia w przemyśle rolniczym. Z paszy znaczna część składników mineralnych wraca w postaci nawozu na powrót do ziemi. Odpadki z przeróbki przemysłowej jak np. wytłoki buraków lub braha z gorzelni użyte na paszę, przechodzą również w nawóz i wracają częściowo na rolę. Wyczerpanie ziemi jest wtedy tylko znaczniejsze, jeżeli rośliny okopowe wywozimy z gospodarstwa np. ziemniaki stołowe, buraki, kapustę głowiastą itp., a nie dokupujemy nawozów.

Z tych wszystkich powodów wprowadzenie uprawy okopowych wpływa korzystnie na plony innych roślin, wydatność całego gospodarstwa. Koszta uprawy i nawożenia okopowych są znaczne, ale i plony wysokie – uprawa ich wymaga zasobności gospodarstwa, rozwija się też w okolicach o gęściejszej ludności i na urodzajniejszych glebach. Z powodu znacznej zawartości wody i znacznego ciężaru w stosunku do wartości, nie nadają się okopowe do dalekiego przewozu, lecz muszą być zużytkowane w pobliżu gospodarstwa. Przechowanie okopowizn w większych ilościach dłużej, jak do następnej wiosny jest trudne, więc zużytkować je trzeba już w ciągu zimy, następującej po zbiorze.