Siew buraków

Nasiona buraków siedzą pozrastane po 3 do 6 w kłębkach; im dorodniejsze większe kłębki, tym więcej roślin z nich wyrasta. Dobre nasienie buraczane powinno dawać przynajmniej 180 kiełków ze 100 kłębków nasiennych.

Buraki sadzi się ręcznie lub zasiewa siewnikiem. Ręcznie sadzi się w rzędy wyznaczone znacznikiem albo też w grzbiety grobelek. Uprawa na grobelkach jest odpowiednia na rolach zwięzłych, łatwo się zaskorupiających i wilgotnych. W suchym położeniu lepsza jest uprawa plaska. Buraki cukrowe zasiewa się nieco wcześniej jak pastewne, zazwyczaj w połowie kwietnia, gdy już ziemia ma około + 8 stopni Celsjusza ciepła. Przykrycie powinno być płytkie: 2 – 3 cm. Ilość nasienia na ha wypada rozmaicie, zależnie od sposobu siewu i odległości rzędów. Buraki pastewne sieje się w rzadsze rzędy na 45 – 50 cm. odlegle; cukrowe w rzędach na 35 – 45 cm. Podobnie i odstęp między burakami w rzędach daje się dla pastewnych większy 20 – 30 cm., dla cukrowych mniejszy 15 – 22 cm. Przy burakach cukrowych bowiem nie chodzi o wielkie korzenie, lecz staramy się otrzymać buraki równe, nie wiele większe jak 1 kg. wagi i bogate w cukier. Im dalszy odstęp między burakami pozostawimy, tym wyrastają one większe, lecz i więcej są wodniste.

Stosownie więc do sposobu siewu wychodzi na ha przy ręcznym siewie kupkowym 9 – 15 kg., przy siewie rzędowym 25 – 35 kg.

Siewniki do buraków powinny być zaopatrzone w kółka lub wałki idące za radełkami dla przyciśnięcia nasienia ziemią.

Do zasiewu buraków używa się także siewników tzw. skombinowanych, które wysiewają w rzędy zarazem nawozy pomocnicze i nasienie. Nawożenie tym sposobem superfosfatem działa bardzo korzystnie, przy znacznym zaoszczędzeniu tego nawozu.

Sadzenie z rozsady. W pewnych wypadkach można buraki pastewne wysiać wcześnie na rozsadnik, a skoro rozwiną kilka listków, przesadzić na pole tymczasem przygotowane. Jest to sposób używany wtedy, gdy z wiosną nie mamy pola pod siew buraków gotowego. Przesadzone buraki nie dają zwykle tak dobrych plonów, jak siane, gdyż po przesadzeniu długo chorują, a w razie posuchy mogą zupełnie zmarnieć. Sadzenie z rozsady daje dobre plony jedynie na glebach wilgotnych nisko położonych i jeśli dokonamy tego w czasie mokrym przepadzistym. Ma ono tę dobrą stronę, że rola da się z wiosną doskonale wyczyścić z chwastów zanim nadejdzie czas sadzenia (w końcu maja lub w czerwcu), używa się więc tego sposobu uprawy np. na świeżo zaoranych łąkach.

Obrabianie buraków po zasiewie polega na jak najczęstszym spulchnianiu powierzchni gleby między rzędami i niszczeniu chwastów. Jeśli po zasiewie skorupa się utworzyła, to pierwszą robotą będzie zwałowanie wałkiem pierścieniowym dla zniszczenia skorupy. Skoro tylko buraki się wyznaczą, należy je zmotyczyć między rzędami dla zniszczenia chwastów. Następnie gdy buraki podrosną i mają już po dwa dobre listki, a grubość gęsiego pióra, należy je przerwać. W odstępach należytych, tj. przy pastewnych co 20 cm., przy cukrowych co 15 do 20 cm., pozostawia się jedną najsilniejszą roślinę a resztę wyciąga się z ziemi. Po przerwaniu motyczy się drugi raz, a w razie posuchy wałuje gładkim wałkiem przez co obruszone buraki lepiej się ziemią obcisną.

Przy rzędowym wysiewie buraków po pierwszym motyczeniu między rzędami, następną czynnością jest przecięcie rzędów motyką w poprzek, a potem dopiero przerywa się ręcznie. Do motyczenia buraków służą lekkie motyki lub też narzędzia ręczne amerykańskie tzw. „planety”, a także grace i plewniki jedno i kilku rzędowe. Do przecinania w poprzek używa się ostrych ważkich motyczek lub także konnych grac kilku rzędowych (jak do motyczenia zbóż).

Po przerwaniu daje się zwykle potrząskę saletry, także kainitu. Zanim buraki okryją pole należy je trzeci raz zmotyczyć i zupełnie oczyścić z chwastów. Przy tym ostatnim motyczeniu spulchnia się ziemię głębiej między rzędami.