Czyszczenie ziarna cz. 3

Silny prąd wiatru, wytwarzany w wialniach, działa na strumień zboża, cienką warstwą z kosza uchodzącego, oddziela plewy, zgoniny, oraz ziarna najlżejsze. Plewy oddzielają się działaniem wiatru, zgoniny zaś, zawierające często kłosy, jeszcze niewymłócone, usuwają się za pomocą arf drucianych lub blaszanych, osadzonych w wialni i wstrząsanych ruchem, z wału odbieranym. Zwykle wialnia daje jeden tylko gatunek ziarna, wszakże z plew i zgonin zupełnie oswobodzony; są jednakże także i wialnie kombinowane, które ziarno nie tylko czyszczą, lecz zarazem rozdzielają na dwa lub trzy gatunki.

Budowa wialni do znakomitej doprowadzoną została doskonałości w Anglii, Ameryce i Niemczech.

Wialnia Drezdeńska czyści i gatunkuje zboże dokładnie. Posiada dwie ramy do arf, z których pierwsza mieści się tuż prawie pod koszem i odbiera wstrząśnięcia w kierunku poprzecznym, druga zaś, umieszczona na tyle wialni, odbiera wstrząśnięcia w kierunku podłużnej osi wialni. W ramie pierwszej osadzoną jest jedna tylko arfa z tak wielkimi otworami, iż wszelkie ziarno przez nią z łatwością przelata, kłosy zaś i krótka słoma, o ile działaniem wiatru uniesione nie zostaną, zsuwają się po niej do przegrody, na przodzie wialni znajdującej się.