Bobik

Bobik udaje się najlepiej w klimacie miernie wilgotnym i łagodnym, na glebach zwięzłych, gliniastych, głębokich i nie podmokłych.

Stanowisko w zmianowaniu może być bardzo rozmaite; zwykle następuje po kłosowych (po owsie) w świeżym nawozie, zastępuje zatem w zmianowaniu miejsce roślin okopowych. Pomimo, że należy do roślin pobierających azot z powietrza wymaga silnego nawożenia. Stanowi dobry przed plon pod oziminy, zwłaszcza pod pszenicę.

Uprawa

Po kłosowych daje się podorywkę, czyści się ziemię z chwastu i perzu, w jesieni zaś należy wykonać orkę głęboką, którą też przykrywa się nawóz do połowy skiby. Na wiosnę rolę spulchnia się broną i radłem, a w razie potrzeby orze płytko. Jeśli nawóz wywozimy dopiero w zimie to zorać należy w jesieni; z wiosną jak najwcześniej przyorywa się go płytko pod siew. Można także nasienie rozsiać na rozesłany z wiosną nawóz i razem z nawozem bobik płytko przyorać; taka uprawa nie zapewnia jednak najwyższych plonów.

Zasiew

Z siewem bobu należy się spieszyć, zasiany zbyt późno przynosi złe plony. Zasiewa się rzutowo pod skibę lub radło, albo rzędowo siewnikiem w odległości rzędów 20 do 35 cm. lub naprzemian w rzędy podwójne, co 15 i 35 cm. Nasienia wychodzi rzutowo około 240 kg. na ha, rzędowo około 180 – 200 kg. Ziarno należy przykryć dość głęboko (na 6 do 12 c.) ziemia pod siewnik powinna być świeżo zorana, pulchna, a radełka stosownie obciążone. Do skiełkowania bobik potrzebuje wiele wilgoci i przynajmniej 3 – 4° C. ciepła.

Po wzejściu bobu i zakorzenieniu się, bronuje się go w celu wyniszczenia chwastów wschodzących. Należy to robić w dzień pogodny, południem, gdy bób trochę przywiądł i nie obłamuje się broną. Zasiewy rzędowe motyczy się raz, a drugi raz lekko obsypuje co korzystnie wpływa na urodzaj.

Choroby i szkodniki

Podobnie jak na grochu pojawiają się i na bobie mszyce w większej jeszcze ilości, środki zaradcze są te same. Nasiona bardzo często dziurawi strąkowiec bobowy, podobny jak w grochu. Na liściach pojawia się rdza bobowa i plamy suche, które w końcu wypadają. Choroby te są spowodowane przez grzybki pasożytnicze, przeciw którym dobrze skutkuje skrapianie 2% rozczynem siarczanu miedzi z 2% mlekiem wapiennym (płyn bordoski).

Zbiór

Zbiór bobu rozpocząć należy, gdy dolne strąki już całkowicie zczerniały, co u nas wypada na drugą połowę sierpnia lub we wrześniu. Kosi się specjalnym sprzętem, po czym przesycha na pokosach. Powiązany następnie w małe snopki, ustawia się w stożki dla należytego doschnięcia.

Ziarno bobiku używane bywa jako bardzo pożywna treściwa pasza, a także niekiedy spożywane przez ludzi.

Bób wielki (ogrodowy) uprawiany bywa w ogrodach i polach na pokarm dla ludzi. Nadaje się do uprawy w polach ziemniaczanych i wśród innych okopowych. Istnieje mnóstwo odmian bobu, które jednak mają znaczenie tylko jako ogrodowizny.