Rośliny strączkowe Archive

Łubin

Z bardzo wielu znanych gatunków łubinu znaczenie rolnicze mają trzy: łubin żółty, łubin niebieski i łubin biały. Są to rośliny jednoletnie, siewane przeważnie na zielony nawóz, czasami także na paszę i na ziarno. Łubin żółty ma wielkie

Fasola i soczewica

Fasola Jest to roślina dotąd uprawiana więcej w ogrodach, choć zasługuje na rozpowszechnienie w uprawie rolnej. Pochodzi z cieplejszego klimatu, nie znosi przymrozków, a wymaga do rozwoju wiele ciepła. Udaje się najlepiej w okolicach o ciepłym lecie.

Wyka

Z wielu gatunków wyki mają dla nas znaczenie jedynie: wyka zwykła siewna i wyka kosmata czyli piaskowa. Wyka siewna Wyka siewna ma łodygę wiotką, liście pierzaste o 5 do 6 parach listków, kwiaty czerwono-fioletowe ułożone parami, bez

Bobik

Bobik udaje się najlepiej w klimacie miernie wilgotnym i łagodnym, na glebach zwięzłych, gliniastych, głębokich i nie podmokłych. Stanowisko w zmianowaniu może być bardzo rozmaite; zwykle następuje po kłosowych (po owsie) w świeżym nawozie, zastępuje zatem w

Groch

Groch udaje się najlepiej w okolicach o łagodnym, niezbyt suchym klimacie. Pod względem gleby jest dosyć wybredny; najlepiej odpowiadają mu glinki lżejsze, zasobne w wapno (rumosze, borowiny, rędziny lepsze, niektóre glinki napływowe, czarnoziemy na marglowym podłożu). Na

Uprawa roślin strączkowych

Rośliny strączkowe podobnie jak zboża uprawiane są na ziarno, oprócz tego wiele z nich daje w stanie zielonym cenioną paszę. Ziarna roślin strączkowych zawierają więcej ciał białkowatych niż zboża (22 do 36 części na 100), a oprócz